Campania de depunere a cererilor unice de plată în anul 2022

România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, beneficiază de fonduri europene, prin aplicarea schemelor de plăţi/măsurilor de sprijin...

Campania de depunere a cererilor unice de plată în anul 2022

România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, beneficiază de fonduri europene, prin aplicarea schemelor de plăţi/măsurilor de sprijin, ca mecanisme
de susţinere a producătorilor agricoli, respectiv:

  • schemele de plăţi directe şi ajutoarele naţionale tranzitorii, care se aplică în agricultură în anii 2021 – 2022, astfel: schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS); plata redistributivă; plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu; plata pentru tinerii fermieri; schema de sprijin cuplat în sectorul vegetal și zootehnic; schema simplificată pentru micii fermieri; ajutoarele naţionale tranzitorii (ANT) care se acordă în sectorul vegetal şi zootehnic;
  • măsurile compensatorii de dezvoltare rurală: Măsura 10 – Agro-mediu şi climă, Măsura 11 – Agricultura ecologică, Măsura 13 – Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice (PNDR 2014-2020).

 

Depunerea cererilor unice de plată în anul 2022 se realizează online, prin utilizarea aplicației IPA-Online și a mijloacelor electronice de comunicații. În situații excepționale cererea unică de plată poate fi depusă prin prezența fermierilor la Centrele Județene/Locale APIA.

Vă rugăm să consultați materialele de mai jos pentru mai multe detalii.

Anunțuri

Campionatul bihorean al curățeniei

Stimați cetățeni,

Primăria Comunei Tulca invită toți cetățenii doritori să ia parte la acțiunea de curățare și colectare a deșeurilor din localitatea noastră…