Sari la conținut

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Tulca în ședința ordinară în 29.04.2020​

Dispoziția nr. 62 Din data de 21 Aprilie 2021 privind convocarea Consiliului Local Tulca în ședința ordinară

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Tulca în ședința ordinară în 29.04.2020

DISPOZIȚIA NR. 62
Din data de 21 Aprilie 2021 privind convocarea Consiliului Local Tulca în ședința ordinară

  • În conformitate cu art.133 alin.(2) lit a) și art 134 alin (3) lit b) și ale art. 196 alin. (1) lit a) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
  • În temeiul prevederilor art 196 alin (1) lit b) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ;
  • Primarul Comunei Tulca, dispune:

Art. 1. Se convoacă Consiliul Local al Comunei Tulca, în ședința ordinară în data de 29.04.2021, orele 16,00, în sala de ședințe de la Căminul Cultural Tulca,
Art. 2. Ordinea de zi propusă este prezentată în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art. 3. Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi vor fi comunicate consilierilor locali în format electronic.
Art. 4. Proiectele de hotărâre vor fi comunicate spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulca
Art. 5. Membri Consiliului Local Tulca sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri până la data de 29.04.2021 orele 10.00
Art. 6. Prezenta dispoziție se comunică cu:

  • Consiliul Local Tulca.
  • Prefectura Judetului Bihor;
  • Dosar special.

 
Anunțuri

Utilizăm cookies

Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea și navigarea ulterioară pe acest site acceptați Politica noastră de confidențialitate și Termenii și condițiile site-ului. Informații detaliate despre utilizarea cookie-urilor de pe acest site web sunt disponibile făcând click pe Setări cookie-uri .

Sari la conținut