Sari la conținut

Intenția de actualizare a Planului Urbanistic General al Comunei Tulca

În acord cu prevederile Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare...

Intenția de actualizare a Planului Urbanistic General al Comunei Tulca

În acord cu prevederile Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu Ordinul 2701/2010, se aduce la cunoștința publicului intenția de actualizare a Planului Urbanistic General al comunei Tulca, cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, aferentă primei etape, cea pregătitoare, de actualizare a documentației de urbanism.

În acord cu legislația în vigoare, cu tendințele și cerințele de dezvoltare socio-economică și de mediu precum și pentru actualizarea listei de investiții necesare implementării viziunii de dezvoltare durabilă a comunei Tulca, este necesară actualizarea și revizuirea reglementărilor urbanistice pentru localitatea Tulca. Aceasta se va realiza prin actualizarea documentației de urbanism de tip PUG – Plan urbanistic general și a RLU – Regulamentului local de urbanism aferent.

PUG cuprinde analiza, reglementările și regulamentul local de urbanism pentru întregul teritoriu administrativ al unității de bază (suprafețe din intravilan, cât și din extravilan). În același timp, PUG stabilește normele generale pe baza cărora se elaborează mai apoi în detaliu, la scară mai mică, Planurile urbanistice zonale și apoi Planurile urbanistice de detaliu. PUG și RLU aferent acestuia, aprobate conform legii, constituie documentațiile în baza cărora se eliberează certificatele de urbanism și autorizațiile de construire.

Etapa pregatitoare – Anunt intentie elaborare PUG.pdf

Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de actualizare a planului urbanistic general în perioada 02.08.2021 – 27.08.2021. Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului:

Blide Ramona

Blide Ramona

Consilier

Anunțuri

Utilizăm cookies

Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea și navigarea ulterioară pe acest site acceptați Politica noastră de confidențialitate și Termenii și condițiile site-ului. Informații detaliate despre utilizarea cookie-urilor de pe acest site web sunt disponibile făcând click pe Setări cookie-uri .

Sari la conținut