Intenția de elaborare PUZ – „Construire fermă găini ouătoare în Comuna Tulca, Județul Bihor”

Primaria Comunei Tulca anunță intenția de elaborare a unui plan urbanistic zonal de reglementare teren...

ANUNT privind INTENTIA de elaborare PUZ – „Construire fermă găini ouătoare în Comuna Tulca, Județul Bihor” – imobil extravilan înscris în CF 61356 Tulca, nr. cadastral 61356.

Primaria Comunei Tulca anunță intenția de elaborare a unui plan urbanistic zonal de reglementare teren pentru dezvoltare zonă de activități agricole, extravilan sat Tulca, nr. cadastral 61356.

Initiator: SC OUL DE TINCA SRL cu sediul în Comuna Tinca, sat Gurbediu, Trup Pădure, nr. 360, jud. Bihor.

Persoanele interesate pot consulta propunerea anexată și își pot exprima opinii/ sugestii/ observații referitoare la aceasta, în scris, în perioada 02.05.2022-17.05.2022, la adresa de email [email protected] sau prin poștă, la sediul primăriei. Observațiile/ sugestiile pertinente vor fi luate în considerare la etapa 2, de elaborare a reglementărilor. Răspunsul la observațiile transmise va fi comunicat în scris, până cel târziu în data de 23.05.2022.

Sinteza informațiilor/ sugestiilor/ propunerilor pentru etapa 1 (pregătitoare) se va publica până cel târziu în data de 23.05.2022.

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului este d-na Raluca Popuțe, consilier în cadrul Compartimentului Urbanism, telefon 0259/314.894, e-mail: [email protected].

Raluca Popuțe

Raluca Popuțe

inginer, compartimentul Urbanism

Anunțuri

Campionatul bihorean al curățeniei

Stimați cetățeni,

Primăria Comunei Tulca invită toți cetățenii doritori să ia parte la acțiunea de curățare și colectare a deșeurilor din localitatea noastră…