Sari la conținut

Licitație publică concesionare teren în vederea creșterii păsărilor

Comuna Tulca organizează în data de 10.01.2022, ora 10,00, la sediul din Tulca, nr. 231, județul Bihor, licitație publică pentru concesionarea unui teren, proprietate privată a Comunei Tulca...

Anunț - Licitație publică concesionare teren în vederea creșterii păsărilor

Comuna Tulca organizează în data de 10.01.2022, ora 10,00, la sediul din Tulca, nr. 231, judetul Bihor, licitatie publică pentru concesionarea unui teren proprietate privată a Comunei Tulca. 

1. Informații generale privind concedentul:

Comuna Tulca, cu sediul in Tulca, strada Principala, nr. 231, judetul Bihor, cod fiscal 5149128, tel. 0259314894, fax 0259314896, e-mail: [email protected]

2. Informații generale privind obiectul concesiunii:

Teren extravilan din domeniul privat al comunei, în suprafață de 13,00 ha., identificat prin număr cadastral 61356, în vederea dezvoltării de afaceri în domeniul cresterii păsărilor.

3. Informatii privind documentația de atribuire:

Documentatia de atribuire a fost publicată pe site-ul oficial https://primaria.tulca.ro/, si se poate procura și de la sediul Primăriei Tulca, pe baza unei solicitări scrise. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 03.01.2022.

4. Informații privind ofertele:

Data limită de depunere a ofertelor: 07.01.2021, ora 15,00

Adresa la care trebuie depuse ofertele – Primăria Comunei Tulca, judetul Bihor.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă -ofertele se vor depune într-un singur exemplar, în plic sigilat la sediul UAT Comuna Tulca, cu respectarea specificațiilor din caietul de sarcini.

Instrucțiunile privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor sunt precizate în documentatia de atribuire, cap. D.

5. Criteriul de atribuire:

Cel mai mare nivel al redevenței.

6. Nivelul minim al redeventei:

788,01 lei/ha/an;

7. Data și locul la care se va desfășura sedința publică de deschidere a ofertelor:

10.01.2022, ora 10:00 – Primăria Comunei Tulca.

8. Garanția de participare se constituie conform legii.

9. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 13.12.2021.

ing. Daniel Avrămuț

ing. Daniel Avrămuț

Primar

Anunțuri

Utilizăm cookies

Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea și navigarea ulterioară pe acest site acceptați Politica noastră de confidențialitate și Termenii și condițiile site-ului. Informații detaliate despre utilizarea cookie-urilor de pe acest site web sunt disponibile făcând click pe Setări cookie-uri .

Sari la conținut