PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reactualizării STATUTULUI comunei Tulca

Raportul dezbaterii publice privind proiectul de act normativ „PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reactualizării STATUTULUI comunei Tulca, judeţul BIHOR”

Raport Dezbatere Publică - Reactualizare Statut Comuna Tulca

Stimați cetățeni,

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003, republicată, actualizată, privind transparența decizională în administrația publică, persoanele interesate au fost invitate pentru a participa în data de 21.12.2021, orele 09:00, la Căminul Cultural Tulca, la dezbaterea publică privind proiectul de act normativ „PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reactualizării STATUTULUI comunei Tulca, judeţul BIHOR”.

În urma acestei întâlniri, se întocmește, în data de 21.12.2021, Raportul dezbaterii publice, prin care se comunică următoarele:

  • La întâlnire nu au participat alte persoane decât membrii Comisiei numiți prin Dispoziția nr. 168/08.12.2021;
  • Până la data de 21.12.2021, orele 09:00, nu au fost înregistrate, nici în scris, nici prin
    poșta electronică, propuneri/ sugestii/ opinii ale persoanelor interesate.

Drept pentru care am procedat la încheierea prezentului Raport privind proiectul de act
normativ „PROIECT DE HOTĂRÂRE privind probarea reactualizării STATUTULUI comunei Tulca, judeţul BIHOR”.

Anunțuri