Raport Activitate Economică

Al Comisiei economice, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al comunei, juridica, de disciplina si administratie publica locala, numărul 874/03.03.2022.

Raport Activitate Economică 03.03.2022

Stimați cetățeni,

Vă aducem la cunoștință că s-a publicat raportul de activitate economică cu numărul 874/03.03.2022.

Comisia economică s-a întrunit statutar în 11 ședinte ale comisiiilor de specialitate  aferente ședintelor ordinare și în 4 ședinte ale comisiilor de specialitate aferente ședintelor extraordinare unde au fost dezbătute și avizat  proiecte de hotărâri și rapoarte de specialitate supuse spre dezbatere în ședintele Consiliului Local Tulca.

Participarea la lucrari a fost întotdeauana activă, membrii comisiei făcând observații pertinente, solicitând lămuriri și documente justificative pe materialele supuse spre dezbatere și aprobare.

La fiecare ședință a comisiei a fost întocmit un proces verbal, au fost semnate rapoartele de avizare și transmisă o adresă către secretarul unității administrativ teritoriale Tulca cu avizele comisiei de specialitate.

Documentul se poate accesa la linkul de mai jos.

Ilie Florentina

Ilie Florentina

Președinte

Vidican Cosmin Marius

Vidican Cosmin Marius

Secretar

Anunțuri

Campionatul bihorean al curățeniei

Stimați cetățeni,

Primăria Comunei Tulca invită toți cetățenii doritori să ia parte la acțiunea de curățare și colectare a deșeurilor din localitatea noastră…