Raport privind starea comunei pe anul 2021

Primarul comunei Tulca prezintă Consiliului local al comunei Tulca, Raportul pe anul 2021 privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale

Raport privind starea comunei - 2021

Stimați cetățeni,

Ținând cont de prevederile art. 155, alin. (1), lit. b), alin. (3), lit. a) și ale art. 225, alin. (3) din OUG nr. 57/2019, actualizată, privind Codul administrativ, primarul comunei Tulca prezintă Consiliului local al comunei Tulca, Raportul pe anul 2021 privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale. Acest Raport se publică pe pagina de internet a primăriei, în condițiile legii.

Raportul primarului este un material de analiză ce cuprinde informații despre activitatea administrației publice locale, despre modul de gestionare a fondurilor publice, o sinteză a proiectelor derulate și a perspectivei privind dezvoltarea comunei pe viitor.

De asemenea, materialul prezentat reprezintă un instrument de cunoaștere și informare corectă a cetățenilor cu privire la activitatea desfășurată de primărie și de aleșii locali în anul anterior.

Datorită instituirii la nivel național a stării de alertă și a stării de urgență, activitatea în instituție a fost restricționată în anumite perioade ale anului cu privire la accesul cetățenilor în clădire, dar cererile acestora au fost soluționate.

Obiectivele majore au fost respectarea legalității și a interesului cetățenilor din comuna Tulca în măsura posibilităților și a resurselor disponibile. Activitatea administrației publice locale în comuna Tulca s-a desfășurat cu buna colaborare a instituțiilor publice locale, județene, naționale, societatea civilă și întreprinzătorii privați.

Documentul se poate accesa la linkul de mai jos.

ing. Daniel Avrămuț

ing. Daniel Avrămuț

Primar

Anunțuri

Campionatul bihorean al curățeniei

Stimați cetățeni,

Primăria Comunei Tulca invită toți cetățenii doritori să ia parte la acțiunea de curățare și colectare a deșeurilor din localitatea noastră…