Rezultatul selectării dosarelor de înscriere – Șef serviciu gospodărire comunală

Rezultatul selectării dosarelor pentru postul vacant al poziției de șef serviciu al Serviciului Public de Gospodarire Comunală Tulca...

Rezultatul selectării dosarelor de înscriere – Șef serviciu gospodărire comunală

Facem cunoscute rezultatele selectării dosarelor pentru postul vacant de Șef serviciu, care au fost verificate de către membrii comisiei de concurs.

Concursul va cuprinde testarea competennțelor specifice în domeniul tehnologiei informației, proba scrisă și proba interviu. Concursul se organizează la sediul Primăriei Tulca astfel:

  • testarea competențelor, 16.02.2022, ora 10:00
  • proba scrisă, 16.02.2022, ora 12:00
  • interviul, într-un termen de maximum 4 zile de la data susținerii probei scrise. 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați documentul următor: Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

Ramona - Diana BLIDE

consilier

Anunțuri

Campionatul bihorean al curățeniei

Stimați cetățeni,

Primăria Comunei Tulca invită toți cetățenii doritori să ia parte la acțiunea de curățare și colectare a deșeurilor din localitatea noastră…