Sari la conținut

Selecție dosare în vederea ocupării a trei funcţii în cadrul serviciului de gospodărire comunală

Pentru posturile vacante au fost depuse trei dosare de înscriere, care au fost verificate de către membrii comisiei de concurs...

REZULTATUL SELECTĂRII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

La concursul organizat în vederea ocupării a trei funcţii contractuale de execuție vacante în cadrul Serviciului Public de Gospodarire Comunală Tulca –  județul BIHOR.

În conformitate cu prevederile art. 554 alin. (7) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile art. 19, alin. (2) din H.G. nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs a selectat dosarele pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.

Pentru posturile vacante au fost depuse trei dosare de înscriere, care au fost verificate de către membrii comisiei de concurs.

Candidații declarați “admis” la selecţia dosarului, vor participa la concursul pentru ocuparea celor 3 funcţii contractuale vacante, două posturi vacante de muncitor necalificat I (Cod COR: 931202) și un post vacant de șofer I (Cod COR: 834101) din cadrul Serviciului Public de Gospodarire Comunală Tulca – Compartiment Administrare Comunală.

În vederea susținerii probei practice, candidații declarați „admis” la selecţia dosarelor de concurs se vor prezenta la ora 0945 în data de 14.04.2022, la sediul instituției. Verificarea identităţii candidaților se va face pe baza cărţii de identitate.

Contestaţii se pot depune în termen de maxim o zi lucrătoare de la afişare, la secretariatul comisiei de concurs.

Detalii în documentul următor: Rezultat selectie – Dosar 3 posturi serviciu gospodarire.pdf

Ramona - Diana Blide

Ramona - Diana Blide

Consilier

Anunțuri

Utilizăm cookies

Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea și navigarea ulterioară pe acest site acceptați Politica noastră de confidențialitate și Termenii și condițiile site-ului. Informații detaliate despre utilizarea cookie-urilor de pe acest site web sunt disponibile făcând click pe Setări cookie-uri .

Sari la conținut