Sari la conținut

Aprobarea bugetului de venituri șI cheltuieli pe anul 2023 al Serviciului Public de Gospodărire Comunală Tulca

Astăzi, 11.01.2023, Primăria Comunei Tulca anunță deschiderea procesului de consultare publică privind proiectul de act normativ...

APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023 AL SPGC TULCA

Astăzi, 11.01.2023, Primăria Comunei Tulca anunță deschiderea procesului de consultare publică privind proiectul de act normativ: APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023 AL SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ TULCA.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

  • Referatul de aprobare al primarului nr. 111 din 10.01.2023;
  • Raportul de specialitate nr. 9/A din 10.01.2023;
  • Textul complet al proiectului de act normativ și anexele sale.

Documentația poate fi consultată:

  • La sediul Primăriei Comunei Tulca, de luni până vineri, între orele 08:00 – 15:30.
  • Pe site-ul oficial al instituției, la secțiunea Informații/Transparență decizională.

Propuneri/ sugestii/ opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot depune până la data de 26.01.2023 astfel:

  • Ca mesaj, în format electronic, la adresa de email [email protected];
  • Prin poștă, la adresa Comuna Tulca, sat Tulca, nr. 231;
  • La sediul instituției, la Registratură, între orele 08:00 – 15.30, de luni până vineri.

Materialele transmise/ depuse vor purta obligatoriu mențiunea „PROPUNERI ÎN CADRUL
PROCEDURII CONFORM LEGII 52/2003 PRIVIND PROIECTUL DE ACT NORMATIV…

Propunerile transmise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la secțiunea Informații/ Transparență Decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate de către persoanele interesate se va motiva în scris.

La cererea scrisă a unei asociații legal constituite sau a unei alte autorități publice, administrația publică locală va stabili data și locul organizării unei întâlniri în care se va
dezbate public prezentul proiect de act normativ.

Alăturat se pot consulta:

Proiect de hotarare – aprobare buget de venituri si cheltuieli SPGCT

Raport de specialitate buget SPGC

Referat de aprobare buget SPGC 

Proiect buget_2023 initial serviciul public

Anunt transparenta – aprobare buget de venituri si cheltuieli SPGCT 2023

 

jr. Marius Cotrău

Secretar

Anunțuri

Utilizăm cookies

Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea și navigarea ulterioară pe acest site acceptați Politica noastră de confidențialitate și Termenii și condițiile site-ului. Informații detaliate despre utilizarea cookie-urilor de pe acest site web sunt disponibile făcând click pe Setări cookie-uri .

Sari la conținut