Circulară privind amplasarea construcțiilor în zone cu riscuri naturale(zone inundabile)

Circulară privind amplasarea construcțiilor în zone cu riscuri naturale(zone inundabile)

Stimați cetățeni,

Primăria Comunei Tulca informează cetățenii asupra riscurilor privind amplasarea construcțiilor în zone cu riscuri naturale, mai specific zone inundabile. Așadar,
informam cetățenii despre prevederile legale în vigoare cu privire la
acest subiect.
În acest anunț puteți consulta circulara trimisă de Prefectura Bihor însoțită de planșele și memoriul din Planul Urbanistic General care reglementează zonele cu riscuri naturale din Comuna Tulca.

Se interzice amplasarea în zona inundabilă a albiei majore și în zonele de protecție precizate la art.40 de noi obiective economice sau sociale, inclusiv de noi locuințe sau anexe ale acestora, iar prin alin 3^1 se arată în mod clar, faptul că „Obținerea avizului de amplasament și a avizului de gospodărie a apelor condiționează eliberarea de către autoritățile administrației publice emitente a autorizației de construire a lucrărilor prevăzute la art. 48 alin. (1)”

Anunțuri