Sari la conținut

Concurs – Serviciu Gospodărire – Funcție contractuală de execuție vacantă de contabil

Serviciului Public de Gospodărire Comunală Tulca, cu sediul în Comuna Tulca nr. 668/H, organizează concurs de ocupare a unei funcții contractuale de execuție vacante de contabil...

În temeiul prevederilor art. 554 alin. (7) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actualizată:

Serviciului Public de Gospodărire Comunală Tulca, cu sediul în Comuna Tulca nr. 668/H, organizează concurs de ocupare a unei funcții contractuale de execuție vacante de contabil în cadrul Serviciului Public de Gospodarire Comunală Tulca – județul BIHOR, având o durată redusă a timpului de muncă la jumătate de normă.

Concursul se organizează la sediul Serviciului Public de Gospodărire Comunală Tulca, astfel:
– proba scrisă: 12.07.2022, ora 10.00 – pentru funcţia contractuală vacantă de contabil
– interviul: într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise

Pentru mai multe detalii referitoare la documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs și alte informații importante, vă rugăm să consultați documentul următor:

Maier Adriana

Șef serviciu al Serviciului Public de Gospodărire Comunală Tulca

Anunțuri

Utilizăm cookies

Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea și navigarea ulterioară pe acest site acceptați Politica noastră de confidențialitate și Termenii și condițiile site-ului. Informații detaliate despre utilizarea cookie-urilor de pe acest site web sunt disponibile făcând click pe Setări cookie-uri .

Sari la conținut