Dispoziție convocare Consiliu Local – nr. 128 / 19 Iulie 2022

Prin dispoziția primarului comunei Tulca, dl. Avramut Daniel, în data de 28 Iulie 2022, orele 18.00, se convoacă în ședință ordinară...

Dispoziția nr. 128 din data de 19 Iulie 2022 privind convocarea Consiliului Local Tulca în ședința ordinară.

Art. 1. Se convoacă Consiliul Local al Comunei Tulca, în ședința ordinară, 28.07.2022, orele 18.00, în sala de sedințe de la Căminul Cultural Tulca.

Art. 2. Ordinea de zi propusă este prezentată în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3.  Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi vor fi comunicate consilierilor locali în format electronic.

Art. 4. Proiectele de hotărare vor fi comunicate spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulca

Art. 5. Membri Consiliului Local Tulca sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri până la data de 27.05.2022, orele 14.00

Art. 6. Prezenta dispoziție se comunica cu:

  • Consiliul Local Tulca.
  • Prefectura Județului Bihor;
  • Dosar special.
 

Documente:

 

Pentru a vizualiza ședințele de consiliul, accesați secțiunea Ședințe Consiliu Local

ing. Daniel Avrămuț

ing. Daniel Avrămuț

Primar

jr. Marius Cotrău

jr. Marius Cotrău

Secretar

Anunțuri