Dispoziție convocare Consiliu Local – nr. 166 / 6 Decembrie 2021

Prin dispoziția primarului comunei Tulca, dl. Avramut Daniel, în data de 10 Decembrie 2021, orele 16.00, se convoacă în ședința extraordinară...

Dispoziție convocare Consiliu Local - nr. 166 din 6 Decembrie 2021

Dispoziția nr. 166 din data de 6 Decembrie 2021 privind convocarea Consiliului Local Tulca în ședința extraordinară.

Art.1.  Se convoaca Consiliul Local al Comunei Tulca, in sedinta extraordinară,  10.12.2021, orele 16.00, în sala de sedinte de la Caminul Cultural Tulca.
Art.2. Ordinea de zi propusa este prezentata in Anexa 1 care face parte integranta din prezenta dispozitie.
Art .3.  Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi vor fi comunicate consilierilor locali in format electronic .
Art .4. Proiectele de hotarare vor fi comunicate spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulca
Art.5. Membri Consiliului Local Tulca sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari pana la data de 10.12.2021 orele 10.00
Art.6. Prezenta dispozitie se comunica cu:
– Consiliul Local Tulca.
– Prefectura Judetului Bihor;
– Dosar special.

Documente:

 

Pentru a vizualiza ședințele de consiliul, accesați secțiunea Ședințe Consiliu Local

ing. Daniel Avrămuț

ing. Daniel Avrămuț

Primar

jr. Marius Cotrău

jr. Marius Cotrău

Secretar

Anunțuri