Dispoziție convocare Consiliu Local – nr. 80 / 18 Aprilie 2022

Prin dispoziția primarului comunei Tulca, dl. Avramut Daniel, în data de 28 Aprilie 2022, orele 16.00, se convoacă în ședință ordinară...

Dispoziția nr. 80 din data de 18 Aprilie 2022 privind convocarea Consiliului Local Tulca în ședința ordinară.

Art. 1. Se convoacă Consiliul Local al Comunei Tulca, în ședința extraordinară, 28.04.2022, orele 16.00, în sala de sedințe de la Căminul Cultural Tulca.

Art. 2. Ordinea de zi propusă este prezentată în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3.  Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi vor fi comunicate consilierilor locali în format electronic.

Art. 4. Proiectele de hotărare vor fi comunicate spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulca

Art. 5. Membri Consiliului Local Tulca sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri până la data de 28.04.2022, orele 14.00

Art. 6. Prezenta dispoziție se comunica cu:

  • Consiliul Local Tulca.
  • Prefectura Județului Bihor;
  • Dosar special.
 

Documente:

 

Pentru a vizualiza ședințele de consiliul, accesați secțiunea Ședințe Consiliu Local

ing. Daniel Avrămuț

ing. Daniel Avrămuț

Primar

jr. Marius Cotrău

jr. Marius Cotrău

Secretar

Anunțuri

Campionatul bihorean al curățeniei

Stimați cetățeni,

Primăria Comunei Tulca invită toți cetățenii doritori să ia parte la acțiunea de curățare și colectare a deșeurilor din localitatea noastră…