Etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare privind actualizarea PUG

Primăria comunei Tulca anunţă că în perioada 27.09.2021 - 27.03.2022 se desfăşoară etapa de documentare şi elaborare în vederea actualizării Planului urbanistic general al Comunei Tulca.

Etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare privind actualizarea PUG

Conform prevederilor art. 26 din METODOLOGIA de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobată de Ordinul 2701/2010, Primăria comunei Tulca anunţă că în perioada 27.09.2021 – 27.03.2022 se desfăşoară etapa de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare a propunerilor, cerinţele şi opţiunile publicului legate de dezvoltarea urbană durabilă în vederea actualizării Planului urbanistic general al Comunei Tulca.

Implicarea publicului în etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamantare se va face prin cercetarea sociologică, efectuată de către persoane specializate în pregătirea, derularea şi analizarea rezultatelor metodelor corespunzătoare, atestate conform legii în privinţa elaborării documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului.

Mai multe informaţii găsiţi în documentul ataşat.

Anunțuri

Campionatul bihorean al curățeniei

Stimați cetățeni,

Primăria Comunei Tulca invită toți cetățenii doritori să ia parte la acțiunea de curățare și colectare a deșeurilor din localitatea noastră…