Înștiințare Tratament Rapiță

„Cătra Primăria Tulca, Subsemnatul Kadar Tibor, în calitate de inginer agronom la S.C. Nedrosimagro S.R.L., având sediul social în Oradea, str. Aurel Lazăr, nr. 11, ap. 3, identificat cu CUI RO21795252, prin prezenta vă informăm că în data de 12 Aprilie (luni) de la ora 13:00, vom efectua tratament la rapiță...

Înștiințare Tratament Rapiță

„Cătra Primăria Tulca,

Subsemnatul Kadar Tibor, în calitate de inginer agronom la S.C. Nedrosimagro S.R.L., având sediul social în Oradea, str. Aurel Lazăr, nr. 11, ap. 3, identificat cu CUI RO21795252, prin prezenta vă informăm că în data de 12 Aprilie (luni) de la ora 13:00, vom efectua tratament la rapiță în perimetrul satului Tulca, B.F. 261 situat pe drumul Tulca – IanoșdaTratamentul va conține și insecticide.

Menționez că rapița se află la momentul de față în stadiul de buton floral.

Vă rugăm să informați deținătorii de albine.”

Ing. Kadar Tibor

document – Înștiințare Tratament Rapiță – Luni 14 Aprilie 2021.pdf

Anunțuri