Sari la conținut

Minuta ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Tulca din 30.09.2022

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. 1 , alin 2 lit. a , art. 134 alin. 1 lit. a, alin. 2 , alin. 3 lit. a şi art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G...

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. 1 , alin 2 lit. a , art. 134 alin. 1 lit. a, alin. 2 , alin. 3 lit. a şi art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin Dispoziţia Primarului Comunei Tulca nr. 159/22.09.2022, a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Tulca, pe data de 30.09.2022 ora 18.00. in sala de sedinte de la Caminul Cultural Tulca.

Din totalul de 11 consilieri locali aleşi în funcţie, au fost prezenți 11 consilieri locali. Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local Tulca au fost conduse de către dl președinte de ședință, consilier local Dubere Ioan Adrian.

Au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. Hotărâre nr. 79/30.09.2022 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Tulca din data de 30.09.2022, votata cu 11 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva.

2. Hotărâre nr. 80/30.09.2022 privind aprobarea procesului verbal a sedintei ordinare a Consiliului Local Tulca din data de 28.07.2022, a procesului verbal al sedintei extraordinare, cu convocare de indata a Consiliului Local Tulca din data de 11.08.2022 si a procesului verbal al sedintei extraordinare, cu convocare de indata a Consiliului Local Tulca din data de 02.09.2022, votata cu 11 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva.

3. Hotărâre nr. 81/30.09.2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tulca, votata cu 11 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva.

4. Hotărâre nr. 82/30.09.2022 privind majorarea obligatiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii administrative dintre Comuna Tulca și A.Co.R – Filiala Județeană Bihor, votata cu 11 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva.

5. Hotărâre nr. 83/30.09.2022 privind aprobarea rectificării la bugetul local pentru Serviciul Public de Gospodărire Comunală Tulca pe anul 2022, votata cu 11 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva.

6. Hotărâre nr. 84/30.09.2022 privind aprobarea rectificarii la bugetul local al Comunei Tulca pe anul 2022, votata cu 11 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva.

7. Hotărâre nr. 85/30.09.2022 privind aprobarea studiului de oportunitate, vânzării directe si prețului de vânzare a terenului in suprafață de 3812 mp, situat in com Tulca nr. 1 G, către d-nul Tripa Sorin Aurelian, votata cu 11 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva.

8. Hotărâre nr. 86/30.09.2022 privind aprobarea retragerii UAT Comuna Tulca din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice, „ASOCIAȚIA ADMINISTRATIVĂ GAZ SUD BIHOR”, votata cu 11 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva.

În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, minuta se va publica în site-ul propriu https://primaria.tulca.ro/ și se va afișa la sediul Primăriei Comunei Tulca.

Anunțuri

Utilizăm cookies

Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea și navigarea ulterioară pe acest site acceptați Politica noastră de confidențialitate și Termenii și condițiile site-ului. Informații detaliate despre utilizarea cookie-urilor de pe acest site web sunt disponibile făcând click pe Setări cookie-uri .

Sari la conținut