Proces Verbal de Ședință Ordinară – 31 Ianuarie 2022

Procesul verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Tulca din data de 31 Ianuarie 2022...

Proces Verbal de Ședință Ordinară - 31 Ianuarie 2022

Ședința a fost convocată de către domnul Avrămuț Daniel, primarul comunei Tulca, prin dispoziția nr.24 din 20.01. 2022, tinând seama de prevederile art 196 alin 1 lit b din Ordonanța de Urgență nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art 133 alin 2 lit a și art 135 din Ordonanța de urgență nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru a vizualiza ședințele de consiliul, accesați secțiunea Ședințe Consiliu Local.

Lucian Roman

Lucian Roman

Președinte de Ședință

jr. Marius Cotrău

jr. Marius Cotrău

Secretar

Anunțuri

Campionatul bihorean al curățeniei

Stimați cetățeni,

Primăria Comunei Tulca invită toți cetățenii doritori să ia parte la acțiunea de curățare și colectare a deșeurilor din localitatea noastră…