Raport Activitate Urbanism

al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, arhitecturaă, turism, protecția mediului și agricultură, numărul 876/03.03.2022

Raport Activitate Urbanism 03.03.2022

Stimați cetățeni,

Vă aducem la cunoștință că s-a publicat raportul de activitate muncă cu numărul 876/03.03.2022.

Comisia s-a întrunit statutar în 11 ședinte ale comisiiilor de specialitate  aferente ședintelor ordinare și în 4 ședinte ale comisiilor de specialitate aferente ședintelor extraordinare unde au fost dezbătute și avizat  proiecte de hotărâri și rapoarte de specialitate supuse spre dezbatere în ședintele Consiliului Local Tulca.

Participarea la lucrări a fost întotdeauana activă, membrii comisiei făcând observații pertinente, solicitând lămuriri și documente justificative pe materialele supuse spre dezbatere și aprobare.

La fiecare ședință a comisiei a fost întocmit un proces verbal, au fost semnate rapoartele de avizare și transmisă o adresă către secretarul unității administrativ teritoriale Tulca cu avizele comisiei de specialitate.

Documentul se poate accesa la linkul de mai jos.

Lăzău Alexandru

Lăzău Alexandru

Președinte

Ciula Cornel

Ciula Cornel

Secretar

Anunțuri

Campionatul bihorean al curățeniei

Stimați cetățeni,

Primăria Comunei Tulca invită toți cetățenii doritori să ia parte la acțiunea de curățare și colectare a deșeurilor din localitatea noastră…