Sari la conținut

Strategia anuala de achizitii publice pe anul 2021 a Primariei Comuna Tulca

Conform prevederilor art.11 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016, Strategia anuala de achizitie publica aferenta anului bugetar 2022 este elaborata in ultimul trimestru al anului 2021...

Prezenta Strategia anuala de achizitie publica ( denumita in continuare “Strategia”), elaborata in conformitate cu prevederile H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atrinuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cuprinde totalitatea proceselor de achizitie publica planificate a fi lansate de Primaria Comuna Tulca pe parcursul anului bugetar 2022.

Conform prevederilor art.11 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016, Strategia anuala de achizitie publica aferenta anului bugetar 2022 este elaborata in ultimul trimestru al anului 2021 si se aproba de catre conducatorul autoritatii contractante.

Prezenta Strategie anuala de achizitie publica la nivelul U.A.T. Tulca, reprezinta totalitatea proceselor de achizitiie publica planificate a fi lansate in calitate de autoritate contractanta pe parcursul unui an bugetar, respectiv 2022.

Prezenta Strategie poate suferi modificari sau completari ulterioare supuse aprobarii conducatorului autoritatii contractante si conditionate de identificarea surselor de finantare.

Mai multe detalii în documentele de mai jos.

Florentina Chișea

Florentina Chișea

Achiziții publice

Anunțuri

Utilizăm cookies

Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea și navigarea ulterioară pe acest site acceptați Politica noastră de confidențialitate și Termenii și condițiile site-ului. Informații detaliate despre utilizarea cookie-urilor de pe acest site web sunt disponibile făcând click pe Setări cookie-uri .

Sari la conținut