Actualizare Regulament de gospodărire comunală

Astăzi, 21.10.2021, Primăria Comunei Tulca anunță deschiderea procesului de consultare publică privind proiectul de act normativ: Actualizarea Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 cu privire la normele de gospodărire comunală

Actualizarea Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 cu privire la normele de gospodărire comunală

Regulamentul de aplicare a O.G. 21/2002 cu privire la normele de gospodărire comunală conține prevederi referitoare la asigurarea și păstrarea curățeniei și ordinii, respectarea normelor de igienă și buna gospodărire a localității, ca obligații fundamentale ale autorităților administrației publice locale, a instituțiilor publice, operatorilor economici și celorlalte persoane juridice și fizice.

Propuneri/ sugestii/ opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot depune până la data de 22.11.2021, astfel:

  • Ca mesaj, în format electronic, la adresa de email [email protected];
  • Prin poștă, la adresa Comuna Tulca, sat Tulca, nr. 231;
  • La sediul instituției, la Registratură, între orele 08:00 – 15.30, de luni până vineri (cu respectarea reglementărilor speciale pe perioada declarată ca stare de urgență/ alertă).
 
Materialele transmise/ depuse vor purta obligatoriu mențiunea „PROPUNERI ÎN CADRUL PROCEDURII CONFORM LEGII 52/2003 PRIVIND PROIECTUL DE ACT NORMATIV …………..……………………………………………….”.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

Referatul de aprobare nr. 3671 din 21.10.2021;

Raportul de specialitate nr. 3671 din 21.10.2021;

• Textul complet al proiectului de act normativ și anexele sale.

 

Actualizare 22 Noiembrie 2021

Raportul consultarii – consultare publica actualizare Regulament gospodarire comunala cf OG 21-2002

ing. Daniel Avrămuț

ing. Daniel Avrămuț

Primar

jr. Marius Cotrău

jr. Marius Cotrău

Secretar

Anunțuri

Campionatul bihorean al curățeniei

Stimați cetățeni,

Primăria Comunei Tulca invită toți cetățenii doritori să ia parte la acțiunea de curățare și colectare a deșeurilor din localitatea noastră…