Dispoziție convocare Consiliu Local – nr. 143 din 21 octombrie 2021

Prin dispoziția primarului comunei Tulca, dl. Avramut Daniel, în data de 29 octombrie 2021, orele 16.00, se convoacă în ședința ordinară...

Dispoziție convocare Consiliu Local - nr. 143 din 21 octombrie 2021

Dispoziția nr. 143 din data de 21 octombrie 2021 privind convocarea Consiliului Local Tulca în ședința ordinară.

Art. 1. Se convoacă Consiliul Local al Comunei Tulca, în ședința ordinară în data de 29.10.2021, orele 16.00, în sala de ședinte de la Căminul Cultural Tulca, cu participarea fizică a consilierilor locali.

Art. 2. Ordinea de zi propusă este prezentată în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3. Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi vor fi comunicate consilierilor locali în format electronic.

Art. 4. Proiectele de hotărâre vor fi comunicate spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulca.

Art. 5. Membri Consiliului Local Tulca sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri până la data de 29.10.2021, orele 10.00.

Art. 6. Prezenta dispoziție se comunică cu:

  • Consiliul Local Tulca;
  • Prefectura Judetului Bihor;
  • Dosar special.
 

Documente:

 

Pentru a vizualiza ședințele de consiliul, accesați secțiunea Ședințe Consiliu Local

ing. Daniel Avrămuț

ing. Daniel Avrămuț

Primar

jr. Marius Cotrău

jr. Marius Cotrău

Secretar

Anunțuri

Campionatul bihorean al curățeniei

Stimați cetățeni,

Primăria Comunei Tulca invită toți cetățenii doritori să ia parte la acțiunea de curățare și colectare a deșeurilor din localitatea noastră…